Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 105 kết quả (0.6699551 giây)
Wiley, the complete guide to auditing standards, and other professional standards for accountants, 2008
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : John Wiley Sons , 2008
Ký hiệu phân loại: 657.021873
ISBN: 0470183977
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 47997 Định dạng: PDF
Wiley Cpaexcel Exam Review 2014 Study Guide: Auditing and Attestation.
Tác giả: Whittington Ray,
Thông tin xuất bản: : John Wiley Sons , 2014
Ký hiệu phân loại: 657.378
ISBN: 1118917901
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 95197 Định dạng: PDF
The Wiley-Blackwell handbook of legal and ethical aspects of sex offender treatment and management
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 364.4
ISBN: 1119945550
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 95956 Định dạng: PDF
Wiley CPAexcel exam review 2015. Regulation. Study guide
Tác giả: Whittington Ray,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : John Wiley Sons , 2015
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN: 9781118917657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 106806 Định dạng: PDF
Wiley CPAexcel exam review 2015. Study guide. Auditing and attestation
Tác giả: Whittington Ray,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : John Wiley Sons , 2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
ISBN: 9781118917664
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 106807 Định dạng: PDF
Wiley CPAexcel exam review focus notes. 2015, Regulation
Tác giả: Whittington Ray,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2015
Ký hiệu phân loại: 657.076
ISBN: 1119047862
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 106808 Định dạng: PDF
Wiley CPAexcel exam review focus notes. 2015, Financial accounting and reporting
Tác giả: Whittington Ray,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2015
Ký hiệu phân loại: 657.076
ISBN: 1119051746
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 106809 Định dạng: PDF
Wiley CPAexcel exam review focus notes. 2015, Auditing and attestation
Tác giả: Whittington Ray,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2015
Ký hiệu phân loại: 657.076
ISBN: 111905172X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 106811 Định dạng: PDF
The Wiley handbook of early childhood development programs, practices, and policies
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2017
Ký hiệu phân loại: 372.21
ISBN: 9781118937297
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 138423 Định dạng: PDF
Wiley Survival Guide in Global Telecommunications : signaling principles, network protocols, and wireless systems
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2004
Ký hiệu phân loại: 621.3822
ISBN: 9780471446088
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

Truy cập nhanh danh mục