Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 20 kết quả (0.4062585 giây)
Engineering Mechanics - V.2 : Dynamics
Tác giả: J L Meriam,
Thông tin xuất bản: NY : John Wiley , 1997
Ký hiệu phân loại: 620.1
ISBN: 0471190993
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 2979 Định dạng: RAR
Advanced Dynamic-System Simulation : Model-replication techniques and monte carlo siumlation
Tác giả: Korn Granino A,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley , 2007
Ký hiệu phân loại: 003.85
ISBN: 9780470081884
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 22443 Định dạng: RAR
Introductory Statistics
Tác giả: Mann Prem S,
Thông tin xuất bản: USA : John Wiley Sons Inc , 2004
Ký hiệu phân loại: 332.1
ISBN: 0471448176
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 20115 Định dạng: RAR
Trustworthy Computing : Analytical and Quantitative Engineering Evaluation
Tác giả: Sahinoglu M,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 9780470085127
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 22471 Định dạng: RAR
Modeling Maximum Trading Profits with C++ : New Trading and Money Management Concepts
Tác giả: Salov Valerii,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2007
Ký hiệu phân loại: 332.60285
ISBN: 9780470086230
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 22601 Định dạng: RAR
Modeling Derivatives in C+ +
Tác giả: London Justin,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley SoncInc , 2005
Ký hiệu phân loại: 332.645701135262
ISBN: 9780471654643
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 22680 Định dạng: RAR
Coplanar Microwave Integrated Circuits
Tác giả: Wolff Ingo,
Thông tin xuất bản: New Jerey : John Wiley Sons Inc , 2006
Ký hiệu phân loại: 621.38132
ISBN: 9780471121015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 22912 Định dạng: RAR
Cognitive Radio Architecture : the engineering foundations of radio XML
Tác giả: Mitola Joseph,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Incorporated , 2006
Ký hiệu phân loại: 621.384
ISBN: 9780471742449
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 22933 Định dạng: RAR
The Packaging Designer's Book of Patterns
Tác giả: Wybenga George L,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sonc Inc , 2006
Ký hiệu phân loại: 688.8
ISBN: 9780471771463
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 23157 Định dạng: RAR
Couples and Family Client Education Handout Planner
Tác giả: Grand Laurie Cope,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2003
Ký hiệu phân loại: 616.89156
ISBN: 9780471202349
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 23300 Định dạng: RAR
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục