Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 35 kết quả (0.3600476 giây)
100 questions & answers about sports nutrition and exercise
Tác giả: Masri Lilah Al,
Ký hiệu phân loại: 613.2024796
ISBN: 0763778869
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 44090 Định dạng: PDF
Programming and problem solving with Visual Basic .NET
Tác giả: Dale Nell,
Thông tin xuất bản: Boston : Jones and Bartlett Publishers , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.2768
ISBN: 0763717630
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9701 Định dạng: CHM
Genetics
Tác giả: L Hartl Daniel,
Thông tin xuất bản: : Jones and Bartlett Publishers , 1998
Ký hiệu phân loại: 576.5
ISBN: 076370489X
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 13138 Định dạng: PDF
Grant application writer’s handbook
Tác giả: ReifLehrer Liane,
Thông tin xuất bản: Canada : Jones and Bartlett Publishers , 2005
Ký hiệu phân loại: 808.06661
ISBN: 0763716421
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 16241 Định dạng: PDF
Holistic Nursing 4e : Handbook Pb: A Handbook for Practice
Thông tin xuất bản: : Jones and Bartlett Publishers Inc , 2004
Ký hiệu phân loại: 610.73
ISBN: 0763731838
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 18043 Định dạng: PDF
Riemannian Geometry
Tác giả: Morgan Frank,
Thông tin xuất bản: : Jones and Bartlett Publishers , 1993
Ký hiệu phân loại: 516.373
ISBN: 0867202424
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 21119 Định dạng: PDF
Artificial intelligence illuminated
Tác giả: Coppin Ben,
Thông tin xuất bản: Boston : Jones and Bartlett Publishers , 2004
Ký hiệu phân loại: 006.3
ISBN: 0763732303
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 25495 Định dạng: PDF
Introduction to 80x86 assembly language and computer architecture
Tác giả: Detmer Richard C,
Thông tin xuất bản: Boston : Jones and Bartlett Publishers , 2001
Ký hiệu phân loại: 004.22
ISBN: 0763717738
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 25496 Định dạng: PDF
Fundamentals of computer science using Java
Tác giả: Hughes David,
Ký hiệu phân loại: 005.76
ISBN: 0763717614
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 25497 Định dạng: PDF
Analysis of algorithms : an active learning approach
Thông tin xuất bản: Boston : Jones and Bartlett Publishers , 2001
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 0763716340
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 25498 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục