Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 26 kết quả (0.8593739 giây)
Creating high performance organizations : Practices and results of employee invo
Tác giả: III E Lawler,
Thông tin xuất bản: San Francico : Jossey Bass , 1995
Ký hiệu phân loại: 658.562
ISBN: 0787901717
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thiết kế và đánh giá chương trình và khóa học : Cẩm nang hữu dụng
Tác giả: Diamond Robert M,
Thông tin xuất bản: San Francico : Jossey Bass , 2001
Ký hiệu phân loại: 375
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Project Manager's Spotlight on Change Management
Tác giả: Baca Claudia M,
Thông tin xuất bản: : Jossey Bass , 2005
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN: 0782144101
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 17137 Định dạng: PDF
E-health care information systems : an introduction for students
Tác giả: Tan Joseph,
Thông tin xuất bản: San Francisco CA : Jossey Bass , 2005
Ký hiệu phân loại: 025.0
ISBN: 0787966185
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16506 Định dạng: PDF
The accidental leader : what to do when you’re suddenly in charge
Tác giả: Robbins Harvey,
Thông tin xuất bản: San Francisco CA : Jossey Bass , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.4
ISBN: 0787968552
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16508 Định dạng: PDF
Best Jewish Writing 2003
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Jossey bass , 2003
Ký hiệu phân loại: 810.8
ISBN: 9780787967710
Bộ sưu tập: Văn học
The Minister's Manual 2006
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: San Francisco : Jossey Bass , 2006
Ký hiệu phân loại: 253
ISBN: 9780787979225
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Big Brown : The untold story of UPS
Tác giả: Niemann Greg,
Thông tin xuất bản: San Francisco : jossey Bass , 2007
Ký hiệu phân loại: 388.3243
ISBN: 9780787994020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Her Place at the Table : A Woman's Guide to Negotiating Five Key Challenges to Leadership Success
Tác giả: Kolb Deborah M,
Thông tin xuất bản: : Jossey Bass , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.4092082
ISBN: 0787972142
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16785 Định dạng: CHM
To Improve Health and Health Care : the Robert Wood Johnson Foundation anthology. Volume IX
Tác giả: Isaacs Stephen L,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Jossey Bass , 2006
Ký hiệu phân loại: 362.1
ISBN: 9780787983680
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục