Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.2812509 giây)
Application of diffractive lens arrays in confocal microscopy
Tác giả: Li Zheng,
Thông tin xuất bản: Karlsruhe : KIT Scientific Publishing , 2022
Ký hiệu phân loại:
ISBN: KSP/1000145608
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Application of diffractive lens arrays in confocal microscopy
Tác giả: Li Zheng,
Thông tin xuất bản: Karlsruhe : KIT Scientific Publishing , 2022
Ký hiệu phân loại:
ISBN: KSP/1000145608
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục