Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.2031216 giây)
Development of NbN based Kinetic Inductance Detectors on sapphire and diamond substrates for fusion plasma polarimetric ...
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2022
Ký hiệu phân loại:
ISBN: KSP/1000144793
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Development of NbN based Kinetic Inductance Detectors on sapphire and diamond substrates for fusion plasma polarimetric ...
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2022
Ký hiệu phân loại:
ISBN: KSP/1000144793
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục