Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.3594128 giây)
Automated Model Generation and Observer Design for Interconnected Systems : A Port-Hamiltonian Approach
Tác giả: Pfeifer Martin,
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2022
Ký hiệu phân loại:
ISBN: KSP/1000138970
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Automated Model Generation and Observer Design for Interconnected Systems : A Port-Hamiltonian Approach
Tác giả: Pfeifer Martin,
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2022
Ký hiệu phân loại:
ISBN: KSP/1000138970
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục