Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 16 kết quả (0.4061615 giây)
When hurt remains : relational perspectives on therapeutic failure
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London : Karnac Books Ltd , 2016
Ký hiệu phân loại: 616.89140922
ISBN: 1782202072
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 135585 Định dạng: PDF
The new Klein-Lacan dialogues
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London : Karnac Books Ltd , 2015
Ký hiệu phân loại: 150.195
ISBN: 9781780491189
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138065 Định dạng: PDF
Making spaces : putting psychoanyaytic thinking to work
Tác giả: Cullen Kate,
Thông tin xuất bản: London : Karnac Books Ltd , 2014
Ký hiệu phân loại: 150.195
ISBN: 9781780491653
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138068 Định dạng: PDF
The Klein-Lacan dialogues
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London : Karnac Books Ltd , 2016
Ký hiệu phân loại: 150.195
ISBN: 1782200231
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138071 Định dạng: PDF
A new body-mind approach : clinical cases
Thông tin xuất bản: London : Karnac Books Ltd , 2015
Ký hiệu phân loại: 616.89
ISBN: 1782200983
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 138077 Định dạng: PDF
Talking with couples : psychoanalytic psychotherapy of the couple relationship
Tác giả: Zavattini G C,
Thông tin xuất bản: London : Karnac Books Ltd , 2015
Ký hiệu phân loại: 158.24
ISBN: 1782201173
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138078 Định dạng: PDF
Of things invisible to mortal sight : celebrating the work of James S. Grotstein
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London : Karnac Books Ltd , 2017
Ký hiệu phân loại: WM 460
ISBN: 1782202897
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 138092 Định dạng: PDF
From reverie to interpretation : transforming thought into the action of psychoanalysis
Tác giả: Blue Dana,
Thông tin xuất bản: London : Karnac Books Ltd , 2016
Ký hiệu phân loại: 150.2
ISBN: 1782203141
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138095 Định dạng: PDF
What are perversions? : sexuality, ethics, psychoanalysis
Tác giả: Benvenuto Sergio,
Thông tin xuất bản: London : Karnac Books Ltd , 2016
Ký hiệu phân loại: 155.35
ISBN: 1782203273
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138097 Định dạng: PDF
Incandescent alphabets : psychosis and the enigma of language
Tác giả: Rogers Annie G,
Thông tin xuất bản: London : Karnac Books Ltd , 2016
Ký hiệu phân loại: 616.89
ISBN: 1782203478
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 138099 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục