Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 15 kết quả (0.4299513 giây)
The language of drawings : a new finding in psychodynamic work
Tác giả: Brafman A H,
Thông tin xuất bản: London : Karnac , 2012
Ký hiệu phân loại: 155.4
ISBN: 9781780490175
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138055 Định dạng: PDF
On Freud's "Negation"
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London : Karnac , 2011
Ký hiệu phân loại: 150.1952
ISBN: 9781780490250
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138056 Định dạng: PDF
Socioanalytic methods : discovering the hidden in organisations and social systems
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London : Karnac , 2013
Ký hiệu phân loại: 302.3
ISBN: 1780491328
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 138066 Định dạng: PDF
Thought paralysis : the virtues of discrimination
Tác giả: Dalal Farhad,
Thông tin xuất bản: London : Karnac , 2012
Ký hiệu phân loại: 305
ISBN: 9781780490526
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 138057 Định dạng: PDF
Mentalizing in the development and treatment of attachment trauma
Tác giả: Allen Jon G,
Thông tin xuất bản: London : Karnac , 2013
Ký hiệu phân loại: 616.85210651
ISBN: 1780490917
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 138061 Định dạng: PDF
The triumphant victim : a psychoanalytical perspective on sadomasochism and perverse thinking
Tác giả: Miller J F,
Thông tin xuất bản: London : Karnac , 2013
Ký hiệu phân loại: 616.85835
ISBN: 1780490577
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 138058 Định dạng: PDF
The incredible shrinking mind : what happens when the human equation gets lost
Tác giả: Alper Gerald,
Thông tin xuất bản: London : Karnac , 2013
Ký hiệu phân loại: 150.195
ISBN: 1780491859
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138069 Định dạng: PDF
If you can't trust your mother, who can you trust? : soul murder, psychoanalysis and creativity
Tác giả: Shengold Leonard,
Thông tin xuất bản: London : Karnac , 2013
Ký hiệu phân loại: 616.8582239
ISBN: 9781780491097
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 138063 Định dạng: PDF
Masculinity and femininity today
Thông tin xuất bản: London : Karnac , 2013
Ký hiệu phân loại: 155.2
ISBN: 9781780491905
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138070 Định dạng: PDF
Playing and reality revisited
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London : Karnac , 2015
Ký hiệu phân loại: 150.195
ISBN: 1782200258
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138072 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục