Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.3400493 giây)
Discovering advanced algebra : an investigative approach
Tác giả: Murdock Jerald,
Thông tin xuất bản: Emeryville Calif : Key Curriculum Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 512
ISBN: 1559536063
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 30259 Định dạng: PDF
Precalculus with trigonometry : concepts and applications
Tác giả: Foerster Paul A,
Thông tin xuất bản: Emeryville CA : Key Curriculum Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 516.24
ISBN: 1559533919
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 39124 Định dạng: PDF
Discovering Algebra
Tác giả: Murdock Jerald,
Thông tin xuất bản: : Key Curriculum Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 512
ISBN: 1559537639
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 63095 Định dạng: PDF
Calculus : concepts and applications
Tác giả: Foerster Paul A,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Key Curriculum Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 515
ISBN: 1559536543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 87366 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục