Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1227 kết quả (0.0400289 giây)
Bản thuyết minh kỹ thuật danh mục hướng dẫn xây dựng, lắp ráp vận hành phòng thí nghiệm vật lý
Tác giả: Viện Vật lý kỹ thuật
Hà Nội: ĐH Bách Khoa Hà Nội, 1999
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc: 025.31
 
Danh mục tóm tắt nội dung, kết quả nghiên cứu của các chương trình, đề tài khoa học công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 1991 - 1995 . Tập 1 - Các chương trình đề tài Khoa học công nghệ ( KC )
Tác giả: Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 602
 
Kỹ thuật tách tinh chế trong hóa học
Tác giả: Phan Đình Châu
Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 660.28424
 
Kỹ thuật số
Tác giả: Nguyễn Thúy Vân
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 621.3815
 
Điện kỹ thuật
Tác giả: Phan Ngọc Bích
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 621.3
 
Kỹ thuật tiện
Tác giả: Trần Văn Địch
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 671.53
 
Kỹ thuật Robot
Tác giả: Đào Văn Hiệp
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 629.892
 
Điện kỹ thuật
Tác giả: Nguyễn Xuân Phú
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 621.3
 
Kỹ thuật điện
Tác giả: Đặng Văn Hào
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 621.3
 
Kỹ thuật cháy
Tác giả: Trần Gia Mỹ
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 621.402
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục