Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 156 kết quả (0.7812607 giây)
Ultra low-power electronics and design
Tác giả: Macii Enrico,
Thông tin xuất bản: : Kluwer Academic Publishers , 2004
Ký hiệu phân loại: 621.381044
ISBN: 140208076X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 13234 Định dạng: PDF
The Geometry of Hamilton and Lagrange Spaces
Tác giả: Radu Miron Et Al,
Thông tin xuất bản: : Kluwer Academic Publishers , 2001
Ký hiệu phân loại: 516
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 21067 Định dạng: PDF
Quantum Theory : Concepts and Methods (Fundamental Theories of Physics)
Tác giả: Peres Asher,
Thông tin xuất bản: New York : Kluwer Academic Publishers , 1995
Ký hiệu phân loại: 530.12
ISBN: 0306471205
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 15828 Định dạng: PDF
Memory Architecture Exploration for Programmable Embedded Systems
Tác giả: Grun Peter,
Thông tin xuất bản: New York : Kluwer Academic Publishers , 2002
Ký hiệu phân loại: 004.256
ISBN: 0306480956
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15829 Định dạng: PDF
Parasitic-Aware Optimization of CMOS RF Circuits
Tác giả: Allstot David J,
Thông tin xuất bản: New York : Kluwer Academic Publishers , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.38412
ISBN: 0306481294
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 15830 Định dạng: PDF
The Theory of Search Games and Rendezvous : International Series in Operations Research & Management Science
Tác giả: Alpern Steve,
Thông tin xuất bản: New York : Kluwer Academic Publishers , 2003
Ký hiệu phân loại: 003
ISBN: 0306482126
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15831 Định dạng: PDF
Physics and Chemistry Basis of Biotechnology, Volume 7
Tác giả: De Cuyper Marcel,
Thông tin xuất bản: New York : Kluwer Academic Publishers , 2001
Ký hiệu phân loại: 660.6
ISBN: 0306468913
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 15827 Định dạng: PDF
VHDL Coding Styles and Methodologies
Tác giả: CohenBen,
Thông tin xuất bản: : Kluwer Academic Publishers , 1999
Ký hiệu phân loại: 621.392
ISBN: 0792384741
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 21098 Định dạng: PDF
High performance data mining : scaling algorithms, applications, and systems
Tác giả: Guo Yike,
Thông tin xuất bản: Boston : Kluwer Academic Publishers , 1999
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 030647011X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15445 Định dạng: PDF
Abel';s Theorem in Problems and Solutions Based on the Lectures of Professor V.I. Arnold
Tác giả: VB Alekseev,
Thông tin xuất bản: : Kluwer Academic Publishers , 2004
Ký hiệu phân loại: 512.25
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 21196 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục