Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 22 kết quả
Evolutionary biology of Ostracoda : its fundamentals and applications : proceedings of the Ninth International Symposium on Ostracoda, held in Shizuoka, Japan, 29 July-2 August 1985
Tác giả: Tetsuro Hanai, Noriyuki Ikeya, Kunihiro Ishizaki
Xuất bản: Tokyo: Kodansha, 1988
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  565.33
 
The human zoo : a zoologist's classic study of the urban animal
Tác giả: Desmond Morris
Xuất bản: New York Tokyo: Kodansha International, 1996
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (epub)
ddc:  156
 
Musashi
Tác giả: Eiji Yoshikawa
Xuất bản: Tokyo: Kodansha International, 1981
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  895.6
 
Origami jewelry : more than 40 exquisite designs to fold and wear
Tác giả: Ayako Brodek
Xuất bản: New York: Kodansha International, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  736
 
Words in context : A Japanese Perspective on Language and Culture
Tác giả: Takao Suzuki
Xuất bản: Japan: Kodansha International, 1973
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.68
 
Japanese for busy people. I, Romanized version
Tác giả: Kokusai Nihongo FukyŻu KyŻokai (Japan)
Xuất bản: Tokyo New York: Kodansha International, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.682421
 
Japanese for busy people. I, Kana version
Tác giả: Kokusai Nihongo FukyŻu KyŻokai (Japan)
Xuất bản: Tokyo New York: Kodansha International, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.683421
 
Izakaya : the Japanese pub cookbook
Tác giả: Mark Robinson
Xuất bản: Tokyo New York: Kodansha International, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.5952
 
Classical fighting arts of Japan : a complete guide to koryū jūjutsu
Tác giả: Serge Mol
Xuất bản: Tokyo New York: Kodansha International, 200
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  798.815
 
The Art Of Aikido [Book :] principles and essential techniques
Tác giả: Kisshomaru Ueshiba, John Stevens
Xuất bản: Tokyo New York: Kodansha International, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8154
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục