Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.3750458 giây)
The 30 day MBA in marketing : your fast track guide to business success
Tác giả: Barrow Colin,
Thông tin xuất bản: London Philadelphia : Kogan Page , 2016
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN: 9780749474980
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 155238 Định dạng: PDF
Applications & services in wireless networks
Tác giả: Hossam Afifi,
Thông tin xuất bản: London : Kogan Page Science , 2003
Ký hiệu phân loại: 004.678
ISBN: 9781911529538
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6949 Định dạng: CHM
Parallel I/O for cluster computing
Tác giả: Christophe Cérin,
Thông tin xuất bản: Sterling VA : Kogan Page Science , 2003
Ký hiệu phân loại: 004.35
ISBN: 1903996503
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7100 Định dạng: CHM
Quantitative approaches in object-oriented software engineering
Thông tin xuất bản: London : Kogan Page Science , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 1903996279
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7565 Định dạng: CHM
Managing projects in human resources, training and development
Tác giả: Vivien Martin,
Thông tin xuất bản: London : Kogan Page Science , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN: 0749444797
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16206 Định dạng: PDF
The Project Management Life Cycle
Tác giả: Westland Jason,
Thông tin xuất bản: London : Kogan Page Science , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 0749445556
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16207 Định dạng: PDF
Communicating systems & networks : traffic & performance
Tác giả: Fiche Georges,
Thông tin xuất bản: London New York : Kogan Page Science , 2004
Ký hiệu phân loại: 621.3821
ISBN: 190399635X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16267 Định dạng: PDF
Java & Databases
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London Sterling VA : Kogan Page Science , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 21212 Định dạng: PDF
1
<<<<<<< HEAD
=======
>>>>>>> 4dd3666e1f9624b991919bcee3aaae2ca45fce52

Truy cập nhanh danh mục