Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 24 kết quả (0.7499589 giây)
Attitudes and opinions
Tác giả: Oskamp Stuart,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : L Erlbaum Associates , 2005
Ký hiệu phân loại: 303.3
ISBN: 0805847693
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 92920 Định dạng: PDF
The Cognitive neuropsychology of schizophrenia
Thông tin xuất bản: Hove : L Erlbaum Associates , 1992
Ký hiệu phân loại: 616.898
ISBN: 0863772242
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 48330 Định dạng: PDF
MMPI-A elektronisk ressurs : assessing adolescent psychopathology
Tác giả: Archer Robert P,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : L Erlbaum Associates , 2005
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 47639 Định dạng: PDF
High-stakes testing
Thông tin xuất bản: : L Erlbaum Associates , 2005
Ký hiệu phân loại: 371.260973
ISBN: 080585522X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 13125 Định dạng: PDF
Personality and intellectual competence
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : L Erlbaum Associates , 2005
Ký hiệu phân loại: 155.2
ISBN: 0805851364
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 47594 Định dạng: PDF
Biology and knowledge revisited : from neurogenesis to psychogenesis.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : L Erlbaum Associates , 2005
Ký hiệu phân loại: 153
ISBN: 0805846271
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 17225 Định dạng: PDF
Teaching academic ESL writing
Tác giả: Hinkel Eli,
Thông tin xuất bản: : L Erlbaum Associates , 2004
Ký hiệu phân loại: 808.042071
ISBN: 0805838902
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 13089 Định dạng: PDF
Media diversity : economics, ownership, and the FCC
Tác giả: Einstein Mara,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : L Erlbaum Associates , 2004
Ký hiệu phân loại: 384.55
ISBN: 0805840486
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 39331 Định dạng: PDF
The Nature of mathematical thinking
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : L Erlbaum Associates , 1996
Ký hiệu phân loại: 153.4
ISBN: 0805817980
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 29689 Định dạng: PDF
Interviewing and diagnostic exercises for clinical and counseling skills building elektronisk ressurs
Tác giả: Berman Pearl,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : L Erlbaum Associates , 2005
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 47650 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục