Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 21 kết quả (0.328172 giây)
Teaching academic ESL writing
Tác giả: Hinkel Eli,
Thông tin xuất bản: : L Erlbaum Associates , 2004
Ký hiệu phân loại: 808.042071
ISBN: 0805838902
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 13089 Định dạng: PDF
High-stakes testing
Thông tin xuất bản: : L Erlbaum Associates , 2005
Ký hiệu phân loại: 371.260973
ISBN: 080585522X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 13125 Định dạng: PDF
Biology and knowledge revisited : from neurogenesis to psychogenesis.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : L Erlbaum Associates , 2005
Ký hiệu phân loại: 153
ISBN: 0805846271
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 17225 Định dạng: PDF
The impact of international television : a paradigm shift
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : L Erlbaum Associates , 2003
Ký hiệu phân loại: 791.45
ISBN: 0805842195 (cloth : acid-free paper)
Coalescent argumentation
Tác giả: Gilbert Michael A,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : L Erlbaum Associates , 1997
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 0805825193 (c : acid-free paper)
Bộ sưu tập: Tham khảo
The Nature of mathematical thinking
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : L Erlbaum Associates , 1996
Ký hiệu phân loại: 153.4
ISBN: 0805817980
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 29689 Định dạng: PDF
Media diversity : economics, ownership, and the FCC
Tác giả: Einstein Mara,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : L Erlbaum Associates , 2004
Ký hiệu phân loại: 384.55
ISBN: 0805840486
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 39331 Định dạng: PDF
Teaching Academic ESL writing : practical techniques in vocabulary and grammar
Tác giả: Hinkel Eli,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : L Erlbaum Associates , 2004
Ký hiệu phân loại: 808
ISBN: 0805838899
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 41086 Định dạng: PDF
Simple treatments for complex problems : a flexible cognitive behavior analysis system approach to psychotherapy
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : L Erlbaum Associates , 2004
Ký hiệu phân loại: 616.8914
ISBN: 0805846433
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 46959 Định dạng: PDF
Adapting educational and psychological tests for cross-cultural assessment
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : L Erlbaum Associates , 2005
Ký hiệu phân loại: 371.261
ISBN: 0805830251
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 47168 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục