Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 27 kết quả (0.4062628 giây)
Young children's cognitive development : interrelationships among executive functioning, working memory, verbal ability,...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : L Erlbaum Associates , 2005
Ký hiệu phân loại: 155.413
ISBN: 0805849068
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 47285 Định dạng: PDF
Personality and intellectual competence
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : L Erlbaum Associates , 2005
Ký hiệu phân loại: 155.2
ISBN: 0805851364
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 47594 Định dạng: PDF
MMPI-A elektronisk ressurs : assessing adolescent psychopathology
Tác giả: Archer Robert P,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : L Erlbaum Associates , 2005
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 47639 Định dạng: PDF
Interviewing and diagnostic exercises for clinical and counseling skills building elektronisk ressurs
Tác giả: Berman Pearl,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : L Erlbaum Associates , 2005
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 47650 Định dạng: PDF
The Cognitive neuropsychology of schizophrenia
Thông tin xuất bản: Hove : L Erlbaum Associates , 1992
Ký hiệu phân loại: 616.898
ISBN: 0863772242
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 48330 Định dạng: PDF
The pursuit of excellence through education
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : L Erlbaum Associates , 2002
Ký hiệu phân loại: 370.11
ISBN: 0805831878
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 49610 Định dạng: PDF
Attitudes and opinions
Tác giả: Oskamp Stuart,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : L Erlbaum Associates , 2005
Ký hiệu phân loại: 303.3
ISBN: 0805847693
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 92920 Định dạng: PDF
Critical English for academic purposes : theory, politics, and practice
Tác giả: Benesch Sarah,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : L Erlbaum Associates , 2001
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 0805834338
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 112115 Định dạng: PDF
Values in English language teaching
Tác giả: Johnston Bill,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : L Erlbaum Associates , 2003
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 121320 Định dạng: PDF
Intelligence, instruction, and assessment : theory into practice
Thông tin xuất bản: Mahway NJ : L Erlbaum Associates , 1998
Ký hiệu phân loại: 370.15
ISBN: 080582510X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 138249 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục