Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 27 kết quả (0.2343807 giây)
Applied organizational communication : theory and practice in a global environment
Tác giả: Harris Thomas E,
Thông tin xuất bản: New York : L Erlbaum Associates , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.45
ISBN: 0805859411
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Assessment of problem solving using simulations
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York NY : L Erlbaum Associates , 2008
Ký hiệu phân loại: 371.26
ISBN: 0805862935
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 155027 Định dạng: PDF
Artificial intelligence and literary creativity : inside the mind of BRUTUS, a storytelling machine
Tác giả: Bringsjord Selmer,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : L Erlbaum Associates , 2000
Ký hiệu phân loại: 006.3
ISBN: 080581986X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 149509 Định dạng: PDF
Biology and knowledge revisited : from neurogenesis to psychogenesis
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : L Erlbaum Associates , 2005
Ký hiệu phân loại: 153
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 152854 Định dạng: PDF
Word recognition in beginning literacy
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : L Erlbaum Associates , 1998
Ký hiệu phân loại: 372.462
ISBN: 0805828982
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 153268 Định dạng: PDF
Illegal alphabets and adult biliteracy : Latino migrants crossing the linguistic border
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : L Erlbaum Associates , 2000
Ký hiệu phân loại: 428.0071073
ISBN: 0805836268
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 153269 Định dạng: PDF
Integration and self healing : affect, trauma, alexithymia
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 150.195
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137963 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục