Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 213 kết quả (0.8802193 giây)
How mobile robots can self-organise a vocabulary
Tác giả: Vogt Paul,
Thông tin xuất bản: Berlin Germany : Language Science Press , 2015
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783946234012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The evolution of grounded spatial language
Tác giả: Spranger Michael,
Thông tin xuất bản: : Language Science Press , 2016
Ký hiệu phân loại: 402,85
ISBN: 9783946234159
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Sémantique formelle: Volume 1
Tác giả: Roussarie Laurent,
Thông tin xuất bản: Berlin Germany : Language Science Press , 2017
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781977891549
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
How mobile robots can self-organise a vocabulary
Tác giả: Paul Vogt,
Thông tin xuất bản: : Language Science Press , 2015
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783944675435
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Adjective attribution
Tác giả: Rießler Michael,
Thông tin xuất bản: Berlin : Language Science Press , 2016
Ký hiệu phân loại: 415
ISBN: 9783944675664
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Roots of language
Tác giả: Bickerton Derek,
Thông tin xuất bản: Berlin Germany : Language Science Press , 2015
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783946234104
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Form and formalism in linguistics
Tác giả: McElvenny James,
Thông tin xuất bản: Berlin Germany : Language Science Press , 2019
Ký hiệu phân loại: 410
ISBN: 9783961101825
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Dependencies in language: On the causal ontology of linguistic systems
Tác giả: Enfield NJ,
Thông tin xuất bản: Berlin Germany : Language Science Press , 2017
Ký hiệu phân loại: 410.1
ISBN: 9783946234746
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Eyetracking and Applied Linguistics
Tác giả: Grucza Sambor,
Thông tin xuất bản: Berlin Germany : Language Science Press , 2016
Ký hiệu phân loại: 410
ISBN: 9783946234654
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
On looking into words (and beyond): Structures, Relations, Analyses
Thông tin xuất bản: Berlin Germany : Language Science Press , 2017
Ký hiệu phân loại: 400
ISBN: 9783946234814
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục