Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1153 kết quả (0.0313005 giây)
Tìm hiểu luật Công đoàn và một số quy định về quyền lợi, nghĩa vụ đối với người lao động
Tác giả: Nhà xuất bản Lao động - Xã hội
Hà Nội: Lao động Xã hội, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 344
 
Bộ luật lao động
Tác giả: Lan Hương
H: Lao Động, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 344.01
 
Phân tích hoạt động kinh doanh
Tác giả: 
Hà Nội: Lao Động, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.4
 
Phân tích hoạt động kinh doanh
Tác giả: 
Hà Nội: Lao Động, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.4
 
Phân tích hoạt động kinh doanh
Tác giả: Phạm Văn Dược
H: Lao Động, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.4
 
Pháp luật kinh doanh bất động sản
Tác giả: Lưu Quốc Thái
Hà Nội: Lao Động, 2018
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 346.0437
 
Ngữ pháp tiếng anh toàn tập. Tập 3 - Động từ
Tác giả: Trịnh Thanh Toản
Hà Nội: Lao Động, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 425
 
Giáo trình lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động bù dao tự động trên máy CNC
Tác giả: Bùi Thanh Trúc
Hà Nội: Lao Động, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 621.9023
 
Bộ luật lao động hướng dẫn mới nhất về Bảo hiểm thất nghiệp - Bảo hiểm xã hội - Lao động tiền lương
Tác giả: 
Hà Nội: Lao Động, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 344.01
 
Hướng dẫn thực hành hệ thống những văn bản pháp luật về hoạt động kinh tế
Tác giả: Trường đại học Kinh tế Tp.HCM
Hà Nội: Lao Động, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 343.07
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục