Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 839 kết quả
Tìm hiểu luật Công đoàn và một số quy định về quyền lợi, nghĩa vụ đối với người lao động
Tác giả: Nhà xuất bản Lao động - Xã hội
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  344
 
Quản trị kinh doanh nhà hàng
Tác giả: Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội,
Xuất bản: Hà Nội: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  647.94068
 
Giáo trình nhập môn công tác hội
Tác giả: Bùi Thị Xuân Mai
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  361.3
 
Giáo trình phân tích kinh tế hội và lập trình
Tác giả: Phạm Ngọc Kiểm
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.154
 
Bộ luật lao động chính sách tiền lương 2008 và qui định mới về bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế
Tác giả: Quốc Huy
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  344.01
 
Tinh hoa văn hóa Bến Tre
Tác giả: Lư Hội, Xuân Quang
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.09597
 
Thống kê ứng dụng trong Kinh tế hội
Tác giả: Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  519.5
 
Hội nghị môi trường toàn quốc 2005
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.7
 
Những điều cần biết về luật bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong ngành giáo dục - đào tạo và công tác giáo dục pháp luật cho học sinh trong trường học
Tác giả: Ngô Chỉnh
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  344.07
 
Kinh tế học hài hước khám phá những khía cạnh bất ngờ còn ẩn khuất của mọi hiện tượng mang hội từ quan điểm kinh tế học = Freakonomics : a rogue economist explores the hidden side of everything
Tác giả: D Levitt Steven, Nguyễn Thị Huyền Trang, J Dubner Stephen
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục