Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 93 kết quả (0.3593743 giây)
International assignments
Tác giả: K Stroh Linda,
Thông tin xuất bản: : Lawrence Erlbaum , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.407
ISBN: 080585049X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 13140 Định dạng: PDF
Experiments with people : revelations from social psychology
Tác giả: Abelson Robert P,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : Lawrence Erlbaum , 2004
Ký hiệu phân loại: 302
ISBN: 0805828966
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 25545 Định dạng: PDF
Awaiting the therapist's baby : a guide for expectant parent-practitioners
Tác giả: Fallon April,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : Lawrence Erlbaum , c2003
Ký hiệu phân loại: 616.8914082
ISBN: 0805824936
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The psychological foundations of culture
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Mahwah N J : Lawrence Erlbaum , 2004
Ký hiệu phân loại: 306
ISBN: 0805838392
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 29003 Định dạng: PDF
Play in child development and psychotherapy : toward empirically supported practice
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : Lawrence Erlbaum , 2004
Ký hiệu phân loại: 618.92891653
ISBN: 0805830650
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 47387 Định dạng: PDF
Core processes in brief psychodynamic psychotherapy : advancing effective practice
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : Lawrence Erlbaum , 2004
Ký hiệu phân loại: 616.8914
ISBN: 0805840672
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 47481 Định dạng: PDF
Behavior analysis and learning
Tác giả: Pierce W David,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : Lawrence Erlbaum , 2004
Ký hiệu phân loại: 150.194
ISBN: 0805844899
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 47667 Định dạng: PDF
Attachment issues in psychopathology and intervention
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : Lawrence Erlbaum , 2004
Ký hiệu phân loại: 616.89071
ISBN: 0805836934
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 47673 Định dạng: PDF
The behavioral genetics of psychopathology : a clinical guide
Tác giả: Jang Kerry L,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : Lawrence Erlbaum , 2005
Ký hiệu phân loại: 616.89
ISBN: 0805843264
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 47892 Định dạng: PDF
Work and life integration : organizational, cultural, and individual perspectives
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ London : Lawrence Erlbaum , 2005
Ký hiệu phân loại: 306.36
ISBN: 0805846158
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 47962 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục