Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 28 kết quả (0.4375058 giây)
The handbook of attitudes
Ký hiệu phân loại: 808.042071
ISBN: 0805844929
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 13091 Định dạng: PDF
Teaching and learning vocabulary : bringing research to practice
Ký hiệu phân loại: 372.61
ISBN: 0805852859
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 16528 Định dạng: PDF
Analyzing Rater Agreement : Manifest Variable Methods
Tác giả: Mun Eun Young,
Ký hiệu phân loại: 519.535
ISBN: 080584967X
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 17199 Định dạng: PDF
Foundations for Research : Methods of Inquiry in Education and the Social Sciences.
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 370.72
ISBN: 0805836500
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 17208 Định dạng: PDF
Computers and Writing : The Cyborg Era
Tác giả: Inman James A,
Ký hiệu phân loại: 808.0420285
ISBN: 0805841601
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 17210 Định dạng: PDF
Teaching Psychology : A Step By Step Guide
Tác giả: Lucas Sandra Goss,
Ký hiệu phân loại: 150.71
ISBN: 0805842241
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 17211 Định dạng: PDF
Mathematics content for elementary teachers
Ký hiệu phân loại: 327.
ISBN: 0805842470
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 17213 Định dạng: PDF
Mixed Media : Moral Distinctions in Advertising, Public Relations, and Journalism
Tác giả: Bivins Thomas,
Ký hiệu phân loại: 175
ISBN: 0805842578
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 17214 Định dạng: PDF
Biotechnology and communication : the meta-technologies of information
Tác giả: Braman Sandra,
Ký hiệu phân loại: 303.4
ISBN: 0805843043
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 17215 Định dạng: PDF
Resistance and persuasion
Tác giả: Knowles Eric S,
Ký hiệu phân loại: 303.3
ISBN: 0805844864
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 17218 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục