Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Grammar success in 20 minutes a day
Tác giả:
Xuất bản: New York: Learning Express, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.2
 
Mechanical & spatial aptitude
Tác giả:
Xuất bản: New York: Learning Express, 2001
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.9
 
Culinary arts career starter
Tác giả: Mary Masi
Xuất bản: New York: Learning Express, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  647.9523
 
Vocabulary & spelling success in 20 minutes a day
Tác giả:
Xuất bản: New York: Learning Express, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.1
 
Reading comprehension success in 20 minutes a day
Tác giả: Elizabeth L CheslaElizabeth L Chesla
Xuất bản: New York: Learning Express, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.4
 
Act! by Sage for dummies
Tác giả: Karen S Fredricks
Xuất bản: New York: Learning Express, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  378.1662
 
Public speaking success in 20 minutes a day
Tác giả:
Xuất bản: New York NY: Learning Express, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.51
 
IELTS express. Upper intermediate [kit]
Tác giả: Richard Hallows, Martin Lisboa, Mark Unwin
Xuất bản: Boston Mass: Thomson Learning, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428
 
IELTS express : upper intermediate coursebook
Tác giả: Richard Hallows, Pamela Humphreys, Martin Lisboa, Mark Unwin
Xuất bản: Andover: National Geographic Learning, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 
1

Truy cập nhanh danh mục