Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 17 kết quả (0.6899588 giây)
Waste sites as biological reactors : characterization and modeling
Tác giả: Miller Percival A,
Thông tin xuất bản: Boca Raton Fla : Lewis Publishers , 2003
Ký hiệu phân loại: 628.4
ISBN: 1566705509
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71081 Định dạng: PDF
Water, wastewater, and stormwater infrastructure management
Tác giả: Grigg Neil S,
Thông tin xuất bản: Boca Raton Fla : Lewis Publishers , 2003
Ký hiệu phân loại: 628.1
ISBN: 1566705738
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71225 Định dạng: PDF
Environmental chemistry
Tác giả: Manahan Stanley E,
Thông tin xuất bản: Boca Raton Fla : Lewis Publishers , 2000
Ký hiệu phân loại: 628.5
ISBN: 1566704928
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 73685 Định dạng: PDF
Nuclear, chemical, and biological terrorism
Tác giả: E Byrnes Mark,
Thông tin xuất bản: : Lewis Publishers , 2003
Ký hiệu phân loại: 616.025
ISBN: 1566706513
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12913 Định dạng: PDF
Analytical chemistry for technicians
Tác giả: Kenkel John,
Thông tin xuất bản: Boca Raton FL : Lewis Publishers , 2003
Ký hiệu phân loại: 543
ISBN: 1566705193
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 28609 Định dạng: PDF
Statistics for environmental engineers
Tác giả: Mac Paul,
Thông tin xuất bản: : Lewis Publishers , 2002
Ký hiệu phân loại: 001.422
ISBN: 1566705924
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 11762 Định dạng: PDF
Fundamentals of risk analysis and risk management elektronisk ressurs
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Lewis Publishers , 1997
Ký hiệu phân loại: 363.1
ISBN: 1566701309
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 31001 Định dạng: PDF
Municipal stormwater management
Tác giả: Debo Thomas N,
Thông tin xuất bản: Boca Raton Fla : Lewis Publishers , 2003
Ký hiệu phân loại: 628.212
ISBN: 1566705843
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 103903 Định dạng: PDF
Relational management and display of site environmental data
Thông tin xuất bản: Boca Raton Fla : Lewis Publishers , 2002
Ký hiệu phân loại: 628.5
ISBN: 1566705916
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65386 Định dạng: PDF
Basic hazardous waste management
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Lewis Publishers , 2001
Ký hiệu phân loại: 363.72
ISBN: 1566705339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 106212 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục