Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 33 kết quả (0.5156565 giây)
The legends of Tono
Tác giả: Yanagita Kunio,
Thông tin xuất bản: Lanham : Lexington Books , 2008
Ký hiệu phân loại: 398.20952
ISBN: 0739127675 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Between utopia and dystopia :Erasmus, Thomas More, and the humanist Republic of Letters
Tác giả: Yoran Hanan,
Thông tin xuất bản: Lanham Md : Lexington Books , c2010
Ký hiệu phân loại: 199/.492
ISBN: 9780739136478 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Extraterrestrials :a philosophical perspective
Tác giả: Kukla Andre,
Thông tin xuất bản: Lanham : Lexington Books , c201
Ký hiệu phân loại: 576.8/39
ISBN: 9780739142448 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Francis Bacon's "inquiry touching human nature" :virtue, philosophy, and the relief of man's estate
Tác giả: Minkov Svetozar,
Thông tin xuất bản: Lanham Md : Lexington Books , c2010
Ký hiệu phân loại: 192
ISBN: 9780739144817 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Stepping stones : memoir of a life together
Tác giả: Lynd Alice,
Thông tin xuất bản: Lanham MD : Lexington Books , 2009
Ký hiệu phân loại: 303.484092273
ISBN: 0739127497
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 86360 Định dạng: PDF
China learns from the Soviet Union, 1949-present
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Lanham : Lexington Books , 2010
Ký hiệu phân loại: 303.48
ISBN: 0739142224
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 108229 Định dạng: PDF
Lesbian, queer, and bisexual women in heterosexual relationships : narratives of sexual identity
Tác giả: Tabatabai Ahoo,
Thông tin xuất bản: Lanham Maryland : Lexington Books , 2016
Ký hiệu phân loại: 306.7663
ISBN: 1498505619
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 137441 Định dạng: PDF
Plurality and perspective in psychoanalysis
Tác giả: RosenCarole Adam,
Thông tin xuất bản: Lanham : Lexington Books , 2013
Ký hiệu phân loại: 150.195
ISBN: 0739169513
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137955 Định dạng: PDF
What Moroccan cinema? : a historical and critical study, 1956-2006
Thông tin xuất bản: Lanham Md : Lexington Books , 2009
Ký hiệu phân loại: 791.430964209045
ISBN: 9780739131855
ID: 153535 Định dạng: PDF
Youth and rock in the Soviet bloc : youth cultures, music, and the state in Russia and Eastern Europe
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Lanham Maryland : Lexington Books , 2015
Ký hiệu phân loại: 306.484260947
ISBN: 9780739166932
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 153536 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục