Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.2811982 giây)
Culture Management : Strategy and marketing aspects
Tác giả: Wroblewski Lukasz,
Thông tin xuất bản: Berlin Germany : Logos Verlag Berlin GmbH , 2017
Ký hiệu phân loại: 301
ISBN: 9783832543785
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục