Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 50 kết quả (0.4531724 giây)
Altmetrics for Digital Libraries : Concepts, Applications, Evaluation, and Recommendations
Tác giả: Nuredini Kaltrina,
Thông tin xuất bản: Berlin : Logos Verlag Berlin , 2021
Ký hiệu phân loại:
ISBN: /doi.org/10.30819/5309
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Universal Smart Grid Agent for Distributed Power Generation Management
Tác giả: MSP Veith Eric,
Thông tin xuất bản: Berlin : Logos Verlag Berlin , 2017
Ký hiệu phân loại: 006.32
ISBN: 9783832545123
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Altmetrics for Digital Libraries : Concepts, Applications, Evaluation and Recommendations
Tác giả: Nuredini Kaltrina,
Thông tin xuất bản: Berlin : Logos Verlag Berlin , 2021
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 9783832553098
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Smartphone-Based 3D Indoor Localization and Navigation
Tác giả: Ebner Frank,
Thông tin xuất bản: Berlin : Logos Verlag Berlin , 2021
Ký hiệu phân loại: 621.3827
ISBN: 9783832552329
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Blurring of Boundaries in Bioscientific Discourse
Tác giả: Tomasovicova Jana,
Thông tin xuất bản: Berlin : Logos Verlag Berlin , 2021
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783832554224
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Searching for Order in Body Clocks : Circadian Rhythms and Redox Balance
Tác giả: del Olmo Marta,
Thông tin xuất bản: Berlin : Logos Verlag Berlin , 2021
Ký hiệu phân loại: 500
ISBN: 9783832554064
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Separatism and Regionalism in Modern Europe
Tác giả: Kostov Chris,
Thông tin xuất bản: Berlin Germany : Logos Verlag Berlin , 2020
Ký hiệu phân loại:
ISBN: /doi.org/10.30819/5192
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Media and Communication in Europe
Thông tin xuất bản: Berlin Germany : Logos Verlag Berlin , 2014
Ký hiệu phân loại:
ISBN: /doi.org/10.30819/3680
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Psychology in Edgar Allan Poe
Thông tin xuất bản: Berlin Germany : Logos Verlag Berlin GmbH , 2019
Ký hiệu phân loại:
ISBN: /doi.org/10.30819/4940
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Making of Modern Psychiatry
Tác giả: Chase Ronald,
Thông tin xuất bản: Berlin Germany : Logos Verlag Berlin GmbH , 2018
Ký hiệu phân loại:
ISBN: /doi.org/10.30819/4718
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục