Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 59 kết quả (0.3500004 giây)
Write for business
Tác giả: Doherty Michael,
Thông tin xuất bản: England : Longman , 1987
Ký hiệu phân loại: 428.02465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 334 Định dạng: PDF
Analytical biochemistry
Tác giả: Holme David J,
Thông tin xuất bản: Harlow : Longman , 1998
Ký hiệu phân loại: 574.19285
ISBN: 058229438x
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 29173 Định dạng: PDF
New grammar practice for pre-intermediate students : with key
Tác giả: Walker Elaine,
Thông tin xuất bản: Harlow : Longman , 2000
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 0582417104
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 30213 Định dạng: PDF
Fundamentals of English grammar
Thông tin xuất bản: New York : Longman , 2003
Ký hiệu phân loại: 428.24
ISBN: 013013631X
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 34343 Định dạng: PDF
Structural steelwork design to BS5950
Tác giả: Morris L J,
Thông tin xuất bản: Harlow Essex : Longman , 1996
Ký hiệu phân loại: 624.1821021841
ISBN: 0582230888
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 37453 Định dạng: PDF
Focus on IELTS
Tác giả: OConnell Sue,
Thông tin xuất bản: Harlow Essex : Longman , 2002
Ký hiệu phân loại: 428.24
ISBN: 0582447712
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 45512 Định dạng: PDF
Common mistakes in English : with exercises
Tác giả: Fitikides T J,
Thông tin xuất bản: Harlow : Longman , 2000
Ký hiệu phân loại: 428.24
ISBN: 0582344581
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 45546 Định dạng: PDF
Classical mythology
Tác giả: Morford Mark P O,
Thông tin xuất bản: New York : Longman , 1985
Ký hiệu phân loại: 292.13
ISBN: 0582280044
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 45549 Định dạng: PDF
IELTS practice tests plus
Tác giả: Jakeman Vanessa,
Thông tin xuất bản: Harlow : Longman , 2001
Ký hiệu phân loại: 372.6521
ISBN: 0582471699
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 47149 Định dạng: PDF
Listening to spoken English
Tác giả: Brown Gillian,
Thông tin xuất bản: London : Longman , 1990
Ký hiệu phân loại: 421
ISBN: 0582052971
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 48308 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục