Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 158 kết quả (0.0100044 giây)
Business and religion : a clash of civilizations?
Tác giả: 
Salem MA: M M Scrivener Press, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc: 174.4
 
Geomicrobiology
Tác giả: Henry Lutz Ehrlich
New York: M Dekker, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 579
 
Thin-layer chromatography
Tác giả: Bernard Fried
New York: M Dekker, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 543
 
Handbook of dietary fiber
Tác giả: 
New York: M Dekker, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 612.3
 
Biomaterials in orthopedics
Tác giả: 
New York: M Dekker, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 610
 
Handbook of detergents : Part C Analysis
Tác giả: 
New York: M Dekker, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 668
 
Guide to the successful thesis and dissertation : a handbook for students and faculty
Tác giả: James E Mauch
New York: M Dekker, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 808
 
Polymorphism in pharmaceutical solids
Tác giả: 
New York: M Dekker, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 615
 
Introduction to medical immunology
Tác giả: 
New York: M Dekker, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 616.07
 
Physical principles of food preservation
Tác giả: Marcus Karel
New York: M Dekker, 1975
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 664
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục