Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 93 kết quả (0.3899631 giây)
Generalized Difference Methods for Differential Equations
Tác giả: Li Ronghua,
Thông tin xuất bản: : M Dekker , 2000
Ký hiệu phân loại: 515.353
ISBN: 0824703308
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 21116 Định dạng: PDF
Chromatographic analysis of pharmaceuticals
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : M Dekker , 1997
Ký hiệu phân loại: 615.1901
ISBN: 0824797760
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25560 Định dạng: PDF
Chemistry of pyrotechnics : basic priniciples and theory
Tác giả: Conkling John A,
Thông tin xuất bản: New York : M Dekker , 1985
Ký hiệu phân loại: 662
ISBN: 0824774434
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25562 Định dạng: PDF
Sliding mode control in engineering
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : M Dekker , 2002
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN: 0824706714
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25567 Định dạng: PDF
Handbook of stochastic analysis and applications
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : M Dekker , 2002
Ký hiệu phân loại: 519.2
ISBN: 0824706609
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 25568 Định dạng: PDF
Computational biochemistry and biophysics
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : M Dekker , 2001
Ký hiệu phân loại: 572.8015118
ISBN: 082470455X
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 26025 Định dạng: PDF
Drug stereochemistry : analytical methods and pharmacology
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York Hong Kong : M Dekker , 1993
Ký hiệu phân loại: 615.19
ISBN: 0824788192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 28012 Định dạng: PDF
Elementary statistical quality control
Tác giả: Burr John T,
Thông tin xuất bản: New York : M Dekker , c2005
Ký hiệu phân loại: 658.562
ISBN: 0824790529 (pbk.)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Nonionic surfactants : polyoxyalkylene block copolymers
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : M Dekker , c1996
Ký hiệu phân loại: 668.1
ISBN: 0824797000 (hardcover : acid-free paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Handbook of detergents
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : M Dekker , c1999c 2009
Ký hiệu phân loại: 668.14
ISBN: 0824703510 (pt. C : acid-free paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục