Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.406249 giây)
Invisible Engines : How Software Platforms Drive Innovation and Transform Industries
Tác giả: Evans David S,
Thông tin xuất bản: Cambridge : The MIT Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.3
ISBN: 9780262050852
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Invisible engines : how software platforms drive innovation and transform industries
Tác giả: Evans David S,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.3
ISBN: 0262050854
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Invisible Engines How Software Platforms Drive Innovation and Transform Industries
Tác giả: Evans David S,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.3
ISBN: 0262050854 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Invisible Engines : How Software Platforms Drive Innovation and Transform Industries
Tác giả: Evans David S,
Thông tin xuất bản: Cambridge : The MIT Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 005.3
ISBN: 9780262550680
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục