Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2809 kết quả (0.3699972 giây)
Press on : principles of interaction programming
Tác giả: Thimbleby Harold,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 0262201704
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 154701 Định dạng: PDF
The future of learning institutions in a digital age
Tác giả: Davidson Cathy N,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 371.3344678
ISBN: 0262258137
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Computational molecular biology : an algorithmic approach
Tác giả: Pevzner Pavel,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 572.8
ISBN: 0262161974
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Algorithms
Tác giả: Louridas Panos,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2020
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN: 0262358670
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Internet and American business
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : MIT Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 384.330973
ISBN: 9780262255677
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The little prover
Tác giả: Friedman Daniel P,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : MIT Press , 2015
Ký hiệu phân loại: 511.36028563
ISBN: 9780262330565
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Semi-supervised learning
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : MIT Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 006.31
ISBN: 9780262255899
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Magnetohydrodynamic shock waves.
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : MIT Press , 1963
Ký hiệu phân loại: 538.6
ISBN: 9780262310727
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Documenting aftermath : information infrastructures in the wake of disasters
Tác giả: Finn Megan,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2018
Ký hiệu phân loại: 363.3480973
ISBN: 9780262347440
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The wired homestead : an MIT Press sourcebook on the Internet and the family
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : MIT Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 303.4834
ISBN: 9780262285285
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục