Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 66 kết quả (0.4199932 giây)
Tips for IELTS : a must-have for all IELTS candidates!
Tác giả: McCarter Sam,
Thông tin xuất bản: Oxford : Macmillan Education , 2006
Ký hiệu phân loại: 428.34
ISBN: 1405096160
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 49635 Định dạng: PDF
Teaching Practice : A guide for teachers in training
Tác giả: Gower Roger,
Thông tin xuất bản: Oxford : Macmillan Education , 2005
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 1405080043
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 100042 Định dạng: PDF
Choosing Your Coursebook : Handbooks for the English Classroom
Thông tin xuất bản: : Macmillan Education , 1995
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 100045 Định dạng: PDF
Teaching practice : a handbook for teachers in training
Tác giả: Gower Roger,
Thông tin xuất bản: : Macmillan Education , 2005
Ký hiệu phân loại: 420
ISBN: 1405080043
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 110527 Định dạng: PDF
Learning teaching : the essential guide to English language teaching
Tác giả: Scrivener Jim,
Thông tin xuất bản: : Macmillan Education , 2011
Ký hiệu phân loại: 428.24071
ISBN: 9780230729841
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 110532 Định dạng: PDF
A Philosophy of Israel Education: A Relational Approach
Tác giả: Chazan Barry,
Thông tin xuất bản: Cham : Palgrave Macmillan , 2016
Ký hiệu phân loại: 370.1
ISBN: 9783319307787
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Macmillan teach yourself grammar and style in 24 hours
Tác giả: Hahn Pamela Rice,
Ký hiệu phân loại: 808.042
ISBN: 0028638999
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 77388 Định dạng: PDF
Maurice Merleau-Ponty : Between phenomenology and structuralism
Tác giả: Schmidt James,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9780312523107
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Crisis for Young People: Generational Inequalities in Education, Work, Housing and Welfare
Tác giả: Andy Green,
Thông tin xuất bản: : Palgrave Macmillan , 2017
Ký hiệu phân loại: 305.2420941
ISBN: 9783319585468
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Youth work, early education, and psychology : liminal encounters
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 370.15
ISBN: 1137480041
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 138716 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục