Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2469 kết quả (0.6699399 giây)
The Pain Chronicles
Tác giả: James Patterson,
Thông tin xuất bản: : Macmillan , 2010
Ký hiệu phân loại: 616.0472
ISBN: 9780865476813
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 53080 Định dạng: EPUB
"D" Is for Deadbeat
Tác giả: Lackey Mercedes,
Thông tin xuất bản: : Macmillan , 2005
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 9780312939021
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 53199 Định dạng: EPUB
The Hedge Knight
Tác giả: Chinua Achebe,
Thông tin xuất bản: : Macmillan , 2000
Ký hiệu phân loại: 813.0876608
ISBN: 9780812566642
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 53153 Định dạng: EPUB
Suck It, Wonder Woman!
Tác giả: Cooper Jilly,
Thông tin xuất bản: : Macmillan , 2010
Ký hiệu phân loại: 791.45028092
ISBN: 9780312591052
ID: 53126 Định dạng: EPUB
A Monstrous Regiment of Women
Tác giả: Anderson Kevin J,
Thông tin xuất bản: : Macmillan , 2009
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0312135653
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 53243 Định dạng: EPUB
Dreams of Steel
Tác giả: Peel John,
Thông tin xuất bản: : Macmillan , 1990
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0812502108
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 53276 Định dạng: EPUB
B Is for Burglar
Tác giả: Dicks Terrance,
Thông tin xuất bản: : Macmillan , 2005
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 9780312939007
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 53206 Định dạng: EPUB
Deep As The Marrow
Tác giả: Christie Agatha,
Thông tin xuất bản: : Macmillan , 2008
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0812571983
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 53261 Định dạng: EPUB
If Chins Could Kill: Confessions of a B Movie Actor
Tác giả: Alexander Lloyd,
Thông tin xuất bản: : Macmillan , 2002
Ký hiệu phân loại: 791.43028092
ISBN: 0312242646
ID: 53122 Định dạng: EPUB
The Mystery Knight
Tác giả: Fielding Helen,
Thông tin xuất bản: : Macmillan , 2010
Ký hiệu phân loại: 813.010806
ISBN: 9780765320483
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 53143 Định dạng: EPUB
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục