Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.6299858 giây)
Getting started with Arduino [electronic resource]
Tác giả: Banzi Massimo,
Thông tin xuất bản: Sebastopol CA : MakeBooksOReilly , 2011
Ký hiệu phân loại: 621.3810285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104306 Định dạng: PDF
Illustrated guide to home chemistry experiments : all lab, no lecture
Thông tin xuất bản: Beijing Cambridge : MakeBooksOReilly , 2008
Ký hiệu phân loại: 540.78
ISBN: 0596514921
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 136486 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục