Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 14 kết quả (0.2656222 giây)
Reflections on the Marxist theory of history
Tác giả: Blackledge Paul,
Ký hiệu phân loại: 335.4119
ISBN: 0719069564
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 79688 Định dạng: PDF
The British new wave :a certain tendency?
Tác giả: Taylor B F,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 0719069084 (hbk.)
Bộ sưu tập: Tham khảo
West Indian intellectuals in Britain
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 305.552089969729041
ISBN: 0719064740 (hardcover)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Interpreting the Labour Party : approaches to Labour politics and history
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 324.24107
ISBN: 0719067189
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
The extreme right in Western Europe : success or failure?
Ký hiệu phân loại: 324.24038
ISBN: 0719070481
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
André Téchiné
Tác giả: Marshall William,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 0719058317
Bộ sưu tập: Tham khảo
Playing for time :stories of lost children, ghosts and the endangered present in contemporary theatre
Tác giả: Cousin Geraldine,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9780719061974
Bộ sưu tập: Tham khảo
Memory and popular film
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 791.4375
ISBN: 0719063744
Republican learning : John Toland and the crisis of Christian culture, 1696-1722
Tác giả: Champion Justin,
Ký hiệu phân loại: 192
ISBN: 0719057140 (hc.)
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Enthusiast! : essays on modern American literature
Tác giả: Herd David,
Ký hiệu phân loại: 810.9
ISBN: 0719074282
Bộ sưu tập: Văn học
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục