Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.4899975 giây)
A history of the University of Manchester, 1973-90
Ký hiệu phân loại: 378.42733
ISBN: 9781526137197
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Knowledge, democracy and action : Community-university research partnerships in global perspectives
Tác giả: Hall Budd L,
Thông tin xuất bản: Manchester : Manchester University Press , 2013
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục