Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.3749476 giây)
Knowledge, democracy and action : Community-university research partnerships in global perspectives
Tác giả: Hall Budd L,
Thông tin xuất bản: Manchester : Manchester University Press , 2013
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục