Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (1.1000235 giây)
The British new wave :a certain tendency?
Tác giả: Taylor B F,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 0719069084 (hbk.)
Bộ sưu tập: Tham khảo
West Indian intellectuals in Britain
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 305.552089969729041
ISBN: 0719064740 (hardcover)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Interpreting the Labour Party : approaches to Labour politics and history
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 324.24107
ISBN: 0719067189
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
The extreme right in Western Europe : success or failure?
Ký hiệu phân loại: 324.24038
ISBN: 0719070481
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
André Téchiné
Tác giả: Marshall William,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 0719058317
Bộ sưu tập: Tham khảo
Playing for time :stories of lost children, ghosts and the endangered present in contemporary theatre
Tác giả: Cousin Geraldine,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9780719061974
Bộ sưu tập: Tham khảo
Memory and popular film
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 791.4375
ISBN: 0719063744
Beginning theory : an introduction to literary and cultural theory
Tác giả: Barry Peter,
Ký hiệu phân loại: 801
ISBN: 0719062683
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 65131 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục