Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.2499218 giây)
Instant messaging in Java : the Jabber protocols
Tác giả: Shigeoka Iain,
Thông tin xuất bản: Greenwich CT : Manning , 2002
Ký hiệu phân loại: 004.692
ISBN: 1930110464
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9810 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục