Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 224 kết quả (0.4062964 giây)
IronPython in action
Tác giả: Foord Michael J,
Thông tin xuất bản: Greenwich Conn : Manning , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 1933988339
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 30632 Định dạng: PDF
NHibernate in action
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Greenwich : Manning , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 1932394923
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 30636 Định dạng: PDF
Minimal Perl : for UNIX and Linux people
Tác giả: Maher Tim,
Thông tin xuất bản: Greenwich Conn : Manning , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.71262
ISBN: 1932394508
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 30642 Định dạng: PDF
The well-grounded Rubyist
Tác giả: Black David A,
Thông tin xuất bản: Greenwich CT : Manning , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 1933988657
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 31074 Định dạng: PDF
Ruby in practice
Tác giả: McAnally Jeremy,
Thông tin xuất bản: Greenwich Conn : Manning , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 1933988479
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 31075 Định dạng: PDF
Becoming agile : --in an imperfect world
Tác giả: Smith Greg,
Thông tin xuất bản: Greenwich CT : Manning , 2009
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 9781933988252
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 31076 Định dạng: PDF
Algorithms of the intelligent Web
Thông tin xuất bản: Greenwich CT : Manning , 2009
Ký hiệu phân loại: 006.76
ISBN: 1933988665
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 34370 Định dạng: PDF
GWT in practice [electronic resource]
Tác giả: Cooper Robert,
Thông tin xuất bản: Greenwich Conn : Manning , 2008
Ký hiệu phân loại: 006.76
ISBN: 1933988290
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 34820 Định dạng: PDF
Art of Java Web development : Struts, Tapestry, Commons, Velocity, Junit, Axis, Cocoon, Internetbeans, Webwork
Tác giả: Ford Neal,
Thông tin xuất bản: Greenwich Conn : Manning , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 1932394060
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 34825 Định dạng: PDF
Bitter EJB
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Greenwich CT : Manning , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 1930110952
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 34832 Định dạng: PDF
<<<<<<< HEAD
=======
>>>>>>> 4dd3666e1f9624b991919bcee3aaae2ca45fce52

Truy cập nhanh danh mục