Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 28 kết quả (0.7699632 giây)
Complex Terrain : Megacities and the Changing Character of Urban Operations
Tác giả: Jensen Benjamin M,
Ký hiệu phân loại: 355.426
ISBN: 9780160954344
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Among Heroes : A Marine Corps Rifle Company on Peleliu
Tác giả: Ainsworth Jack R,
Ký hiệu phân loại: 355.009
ISBN: 9780160913822
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
An Annotated Guide to Tactics : Carl von Clausewitz's Theory of the Combat
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781732003132
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Marine Corps War College Strategy Primer : Expanded Edition
Tác giả: Marion Danielle R,
Ký hiệu phân loại: 355.020973
ISBN: 9798985340303
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Aspects of Leadership : Ethics, Law, and Spirituality
Tác giả: Connelley Carroll,
Ký hiệu phân loại: 172.42
ISBN: 9780160913686
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Mud and the Mirth : Marine Cartoonists in World War I
Tác giả: Scott Cord,
Ký hiệu phân loại: 940.30207
ISBN: 9798985340341
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
On Contested Shores : The Evolving Role of Amphibious Operations in the History of Warfare
Tác giả: Heck Timothy,
Ký hiệu phân loại: 359.96460973
ISBN: 9781732003149
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Khaos Company : A Commander's Account and Lessons Learned from the 2019 MAGTF Warfighting Exercise
Tác giả: Hanks Matthew S,
Ký hiệu phân loại: 359.964809794
ISBN: 9781732003170
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Marines at War : Stories from Afghanistan and Iraq
Tác giả: Tripodi Paolo G,
Ký hiệu phân loại: 956.7044345092273
ISBN: 9780997317411
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
A New Conception of War : John Boyd, the U.S. Marines, and Maneuver Warfare
Tác giả: Brown Ian T,
Ký hiệu phân loại: 355.42
ISBN: 9780997317497
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục