Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 40 kết quả
Vegan : the new ethics of eating
Tác giả: Erik 1966- Marcus
Xuất bản: Ithaca NY: McBooks Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.262
 
Porto Bello gold
Tác giả: Arthur D Howden Smith, Robert Louis Stevenson
Xuất bản: Ithaca NY: McBooks Press, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The darkening sea
Tác giả: Alexander Kent
Xuất bản: Ithaca NY: McBooks Press, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Invasion : a Kydd Sea adventure
Tác giả: Julian Stockwin
Xuất bản: Ithaca NY: McBooks Press, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Peter Wicked : a Matty Graves novel
Tác giả: Broos Campbell
Xuất bản: Ithaca NY: McBooks Press, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Motoo eetee : shipwrecked at the edge of the world
Tác giả: Irv C Rogers
Xuất bản: Ithaca NY: McBooks Press, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The privateer's revenge : a Kydd sea adventure
Tác giả: Julian Stockwin
Xuất bản: Ithaca NY: McBooks Press, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
The emperor's coloured coat : in which Otto Prohaska, future hero of the Habsburg Empire, has an unexpectedly interestin...
Tác giả: John Biggins
Xuất bản: Ithaca NY: McBooks Press, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
A tradition of victory
Tác giả: Alexander Kent
Xuất bản: Ithaca NY: McBooks Press, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Command : a Kydd sea adventure
Tác giả: Julian Stockwin
Xuất bản: Ithaca NY: McBooks Press, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục