Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 47 kết quả (0.6100012 giây)
High-power laser handbook
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill Professional , c2011
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9780071609012 (hardback)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Handbook of Electrical Design Details
Tác giả: Sclater Neil,
Thông tin xuất bản: : McGrawHill Professional , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.31924
ISBN: 0071377514
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 17057 Định dạng: PDF
Project Management : Achieving Project Bottom-line Success
Tác giả: Pinkerton William,
Thông tin xuất bản: : McGrawHill Professional , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 0071412816
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18008 Định dạng: PDF
Everything You Ever Wanted to Know About DVD : The Official DVD FAQ
Tác giả: Taylor Jim,
Thông tin xuất bản: : McGrawHill Professional , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.388332
ISBN: 007142038X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18056 Định dạng: PDF
2009 International Plumbing Codes handbook
Tác giả: Woodson R Dodge,
Thông tin xuất bản: Maidenhead : McGrawHill Professional , 2009
Ký hiệu phân loại: 696.10218
ISBN: 0071606068 (pbk.)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Atlas of emergency medicine
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill Professional , c2010
Ký hiệu phân loại: 616.025
ISBN: 9780071496186 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Calculus demystified
Tác giả: Krantz Steven G,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill Professional , 2010
Ký hiệu phân loại: 515
ISBN: 9780071743631 (pbk.)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Digital electronics demystified elektronisk ressurs : a self-teaching guide
Tác giả: Predko Michael,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill Professional , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 67585 Định dạng: PDF
Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill Professional , 2006
Ký hiệu phân loại: 615.1
ISBN: 0071468048
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 91780 Định dạng: CHM
Medical surgical nursing demystified elektronisk ressurs
Tác giả: Digiulio Mary,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill Professional , 2008
Ký hiệu phân loại: 617.0231
ISBN: 71595430
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 101519 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục