Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 98 kết quả (0.0156746 giây)
Strategic management : creating competitive advantages
Tác giả: G Dess Gregory
Irwin: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.4012
 
Principles of microeconomics
Tác giả: Robert H Frank
Irwin: McGrawHill, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 338.5
 
Understanding business
Tác giả: William G Nickels
Irwin: McGrawHill, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (rar)
ddc: 650
 
Strategic management : creating competitive advantages
Tác giả: G Dess Gregory
Irwin: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.4012
 
Real estate investor's checklist
Tác giả: Robert Irwin
New York: McGrawHill, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 332.63
 
Tips and traps when buying a home [electronic resource]
Tác giả: Robert Irwin
New York: McGrawHill, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 643
 
How to get started in real estate investing
Tác giả: Robert Irwin
New York London: McGrawHill Professional McGrawHill distributor, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 332.6324
 
The science and design of engineering materials
Tác giả: D. Irwin Richard
USA: McGrawHill Companies, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (rar)
ddc: 620.11
 
Environmental economics : an introduction
Tác giả: Barry C Field
Boston: McGrawHill Irwin, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 333.7
 
Microeconomics
Tác giả: B. Douglas Bernheim
Boston: McGrawHill Irwin, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 338.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục