Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 162 kết quả (0.3437556 giây)
Manual of Structural Kinesiology
Tác giả: ThompsonClem W,
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill , 2004
Ký hiệu phân loại: 612.76
ISBN: 0072558911
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Fundamentals Of Corporate Finance
Tác giả: RossStephen A,
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN: 0072991216
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Roundtables : International Business
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.049
ISBN: 007352815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Marks' Calculations For Machine Design
Tác giả: Brown Thomas H,
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.815
ISBN: 0071436898
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Field Engineer's Manual
Tác giả: Robert O Parmley,
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill , 2002
Ký hiệu phân loại: 624
ISBN: 007135624x
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
And Now a Few Words From Me : Advertising's Leading Critic Lays Down the Law, Once and For All
Tác giả: Garfield Bob,
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill , 2003
Ký hiệu phân loại: 659.1
ISBN: 0071403167
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Managerial Issues of Enterprise Resource Planning Systems
Tác giả: Olson Davis Louis,
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.4038011
ISBN: 0072861126
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Oracle 9i : A Beginner's Guide
Tác giả: Michael Abbey,
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN: 0072197298
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Mind Magic
Tác giả: Friederici Peter,
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill , 2005
Ký hiệu phân loại: 153.9
ISBN: 0071468056
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Weight Training By Design
Tác giả: Greenwald Dale,
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill , 2006
Ký hiệu phân loại: 613.713
ISBN: 0071458883
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
<<<<<<< HEAD
=======
>>>>>>> 4dd3666e1f9624b991919bcee3aaae2ca45fce52

Truy cập nhanh danh mục