Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 162 kết quả (0.3125009 giây)
Scour Technology : mechanics and engineering practice
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill , 2006
Ký hiệu phân loại: 627
ISBN: 0071440577
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Electronics Manufacturing : with Lead-Free, Halogen-Free, and Conductive-Adhesive Materials
Tác giả: Lau John H,
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.381
ISBN: 0071386246
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Microsoft Office Access 2003: A Beginner's Guide
Tác giả: Robert Sheldon,
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN: 0072231424
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Corporate Information Strategy and Management : The Challenges of Managing in a Network Economy
Tác giả: Lynda M Applegate,
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill , 2003
Ký hiệu phân loại: 648.4038011
ISBN: 0072456655
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
AutoCad 2005 Update to accompany AutoCad 2004 Companion
Tác giả: A Leach James,
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw Hill , 2005
Ký hiệu phân loại: 670
ISBN: 9780073079820
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Schaum's outline of theory and problems of digital signal processing
Tác giả: Hayes M H,
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill , 1999
Ký hiệu phân loại: 621.3822
ISBN: 0070273898
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 27630 Định dạng: PDF
Faster construction projects with CPM scheduling
Tác giả: Woolf Murray B,
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill , c2007
Ký hiệu phân loại: 690.0684
ISBN: 0071486607 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
An introduction to reliability and maintainability engineering
Tác giả: Ebeling Charles E,
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill , c1997
Ký hiệu phân loại: 620.00452
ISBN: 0070188521
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Schaum's outline of theory and problems of introduction to mathematical economics
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill , c2001
Ký hiệu phân loại: 510.2433
ISBN: 007135896X
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Schaum's outline of theory and problems of advanced calculus
Tác giả: Wrede Robert C,
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill , 2002
Ký hiệu phân loại: 515.076
ISBN: 0071375678
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 28788 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục