Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 25 kết quả
Dynamic dumbbell training [electronic resource] : the ultimate guide to strength and power training with Australia's Bod...
Tác giả: Paul Collins
Xuất bản: Maidenhead: Meyer Meyer Sport UK, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  613.713
 
Attacking soccer : mastering the modern game
Tác giả: Peter Schreiner
Xuất bản: Sl: Meyer Meyer Verlag, 2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.334077
 
Complete body development with dumbbells elektronisk ressurs
Tác giả: Mark McKown
Xuất bản: Oxford: Meyer Meyer UK, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.713
 
Core strength elektronisk ressurs : build your strongest body ever with Australia's body coach
Tác giả: Paul Collins
Xuất bản: Maidenhead: Meyer Meyer Sport, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.71
 
Strength training for men [electronic resource] : the ultimate core strength to power conversion training system
Tác giả: Paul Collins
Xuất bản: Maidenhead UK: Meyer Meyer Sport, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
Stretching excercises encyclopedia elektronisk ressurs
Tác giả: Oscar Moran, Isabel Arechabala
Xuất bản: United Kingdom: Meyer Meyer Sport, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.71
 
Encyclopedia of muscle exercises elektronisk ressurs
Tác giả: Ósc Morǹ, Is Arechabala
Xuất bản: Maidenhead England: Meyer Meyer Sport UK, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.713
 
Pole dance fitness / [a]
Tác giả: Irina Kartaly
Xuất bản: Germany: Meyer Meyer Sport, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.71
 
The ultimate nordic pole walking book
Tác giả: Klaus Schwanbeck
Xuất bản: Aachen Germany: Meyer Meyer Sport, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7176
 
Men's fit kitchen : your guide to fitness and food
Tác giả: Michael Lloyd
Xuất bản: Aachen: Meyer Meyer Sport, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.0423
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục