Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Dynamic dumbbell training [electronic resource] : the ultimate guide to strength and power training with Australia's Bod...
Tác giả: Paul Collins
Xuất bản: Maidenhead: Meyer Meyer Sport UK, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  613.713
 
Encyclopedia of muscle exercises elektronisk ressurs
Tác giả: Ósc Morǹ, Is Arechabala
Xuất bản: Maidenhead England: Meyer Meyer Sport UK, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.713
 
Strength training for men [electronic resource] : the ultimate core strength to power conversion training system
Tác giả: Paul Collins
Xuất bản: Maidenhead UK: Meyer Meyer Sport, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
The complete book of triathlon training
Tác giả: Mark Kleanthous
Xuất bản: Oxford UK: Meyer Meyer Sport, c2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.42
 
Functional strength for triathletes : exercises for top performance
Tác giả: Ingrid Loos Miller, Jim Herkimer
Xuất bản: Maidenhead UK: Meyer Meyer Sport, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
Start to finish : 24 weeks to an endurance triathlon
Tác giả: Paul Huddle, Roch Frey, T J Murphy
Xuất bản: London: Meyer Meyer Sport UK Ltd, 2011 c2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.4257
 
The run-walk-run method
Tác giả: Jeff Galloway
Xuất bản: Maidenhead UK Indianapolis Ind: Meyer Meyer Sport, c2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.42
 
Half-marathon : a complete guide for women / Jeff & Barbara Galloway
Tác giả: Jeff Galloway, Barbara Galloway
Xuất bản: Maidenhead UK: Meyer Meyer Sport, c2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.42
 
1

Truy cập nhanh danh mục